/ 1 نظر / 22 بازدید
vermisadin

ما به جهت در خواست کمک و استمداد از دولت محترم تدبیر و امید برآنیم در روز یکشنبه مورخه 92/10/08 ساعت 10 صبح، در نهاد ریاست جمهوری، به آدرس میدان پاستور - خیابان پاستور - ساختمان اصلی ریاست جمهوری مراجعه کنیم. لذا همبستگی خود را فراموش نکنیم...