مراجعه خانم قنبرنژاد و آقای کاظمی به دادستانی ملارد

بنا به اطلاعیه مندرج در سایت جدید سایه گستران زندگی ایرانیان:

با توجه به دستور دادستان ملارد، خانم قنبر نژاد پشتیبان فنی تالش و ملارد و آقای کاظمی پشتیبان فنی امیرآباد جهت بازپرسی و پیشبرد روند پرونده، امروز (28 آذر 1392) صبح خود را به دفتر پلیس امنیت ملارد معرفی نمودند.

/ 0 نظر / 16 بازدید