تشریح آخرین وضعیت شرکت تولید کننده کود ورمی کمپوست

یقینا فرمانداری و دادسرای شهرستان کرج نیز در راستای ادامه رویکرد شورای تامین و دادسرای شهرستان ملارد، اقدامات خود را مبنی بر ادامه فعالیت شرکت و فروش محصول جهت پرداخت مطالبات سرمایه گذاران انجام خواهد داد . وی افزود با تدابیر اتخاذ شده توسط مسئولان اداری ، قضایی ، امنیتی و انتظامی شهرستان ملارد آرامش به سرمایه گذاران این صنعت باز گشته است. رئیس شورای تامین شهرستان ملارد در ادامه در خصوص اقدامات صورت گرفته در این مدت گفت : در طول مراجعه مدیران شرکت سایه گستر زندگی ایرانیان به فرمانداری تا روزی که پرونده به دادسرای کرج اعاده شد اقدامات زیادی توسط عوامل مختلف انجام گرفت که مهمترین آنها جلسه هماهنگی با مشاور وزیر و مدیرکل امور استانهای وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در خصوص نحوه مدیریت موضوع و ادامه فعالیت عوامل اجرایی شرکت در محل دفتر وزارت مذکور می باشد. به گفته کرمی این اقدامات صورت گرفته توسط فرمانداری شهرستان ملارد مورد تائید مسئولان وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و تلاش برای ترویج کودهای تولید شده بین کشاورزان پس از تایید آزمایشگاهی آن توسط سازمانهای جهاد استانها را تعهد نمودند. سرپرست فرمانداری ملارد خاطرنشان کرد شورای تامین استان نیز ضمن تایید اقدامات انجام شده در شهرستان، بر مدیریت و تشکیل کارگروه ویژه متشکل از مدیران شرکت و سرمایه گذاران و برخی دستگاههای اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی برای رسیدگی به این امر تاکید داشت. کرمی اضافه کرد: درهر صورت در گام اول می بایست اقدامات لازم برای فروش کودهای تولید شده موجود در سایت های کارگاهی شرکت انجام و همزمان فعالیت شرکت همچون گذشته جهت جلوگیری از اتلاف سرمایه و کرمهای داخل سبدها ادامه پیدا کند تا از محل فروش و نیز ادامه فعالیت مذکور، مطالبات سرمایه گذاران به ترتیب اولویت پرداخت گردد. سرپرست فرمانداری ملارد در ادامه مدیریت معضل بوجود آمده را در گرو آرامش، صبر و انتظار سرمایه گذاران و نیز کمک و مشارکت خود آنها دانست و اقدام همزمان دستگاه قضائی در راستای رسیدگی به تخلفات و جرایم احتمالی مدیران شرکت را خواستار شد. کرمی در پایان تاکید کرد اقدامات انجام گرفته توسط شورای تامین شهرستان ملارد در راستای تایید و حمایت از تخلفات احتمالی مدیران شرکت نبوده بلکه در راستای حل مشکل مردم و جلوگیری از تبدیل یک مشکل اجتماعی به مسئله ای امنیتی می باشد. کرمی در پایان از همکاری و تلاش شبانه روزی مجموعه اعضای شورای تامین به ویژه حسین زاده دادستان سخت کوش شهرستان در طول این مدت تشکر و قدردانی نمود .

/ 0 نظر / 24 بازدید