یک خبر و نقدی به صحبت برخی دوستان

  1. اینکه در شرایط موجود و زیر نظر مقامات مسئول شریفی و اطرافیانش نیز به سهم خود دنبال حل موضوع باشند (بدون آنکه ما خوشبین به این قضیه باشیم و اعتماد کنیم) چه اشکالی دارد و چه منافاتی با حقوق ما مالباختگان پیدا می کند؟ ضمناً آیا با شرایط موجود (از دو ماه پیش به بعد)، آقای شریفی بدون مداخله، نظارت و حمایت مراجع قانونی می توانستند رأساً اقدام به چنین کاری کنند؟

  2. اگر بنا به فرض تصمیم شریفی و تشکیل کارگروه را به حساب تلاش ایشان برای حل مشکل گذاشت ولی قطعاً تصمیم گیر نهایی مرجع قضایی و مسئولین ذیربط خواهند بود که هرگز حکایت "یکتنه قاضی رفتن" را مبنای عمل قرار نخواهند داد.

  3. اگر یکی از راه حلهای جدی و عملی برای برون رفت از بحران، انجام کارشناسی و  شناسایی نقایص گذشته (فنی، مدیریتی، عوامل انسانی و ...) در جهت رفع مشکلات و از میان برداشتن موانع (با حمایت، مساعدت و نظارت قانونی نهادهای ذیربط)  به منظور ادامه فعالیت تولید در مسیر بازدهی و سود است، آیا همین اقدام کارگروهی را که به بسیاری از مشکلات گذشته اذعان دارند، نمی توان به فال نیک گرفت؟

  4. قطعاً هدف دستگاه قضایی و مسئولین ذیربط (اظهارات مقامات مختلف) از رسیدگی به پرونده پاسخگویی به مالباختگان و ایفاد هرچه سریعتر حقوق آنها خواهد بود و در شرایط موجود فعالیت چنین کارگروهی در این چارچوب معنادار خواهد بود.  

  5. اگر تاکنون مراحل اداری در حد ارائه نامه های نهاد ریاست جمهوری به جهاد کشاورزی و استانداری البرز، احاله پرونده توسط دیوان عال کشور به دادسرای کرج و ... چنانکه بیان شده، به نیکی انجام شده، آیا نباید اقدامات کارگروه فوق را هم در راستای تصمیمات و برنامه های قانونی در جهت حل سریعتر مشکل دید یا لاقل این موضوع را مورد تحقیق قرار داد؟

  6. به نظر دوستان در حال حاضر کارها به خواست شریفی پیش می رود یا بر اساس خواست مقامات مسئول از شریفی؟!  اصلاً در شرایطی که شریفی و برخی نزدیکانش در بازداشت و زیر نظر به سر می برند و با تمام وجود مزه سوء تدبیر، تخریب اعتماد مردم  و بسیاری از نابسامانیهایی که مستقیماً در آن نقش آفرین بوده اند (به معنای واقعی بحران) را می چشند آیا می توان تصور کرد که مجدداً دست به اقدامات نابخردانه و تحریک کننده خیل مالباختگان طلبکار بزنند؟!

  7. نکته آخر این که قطعاً تلاش، پی گیری، مطالبه، پیشنهاد، اعتراض و صدالبته تعیین نماینده (که مورد توصیه مقامات مسئول نیز می باشد) در عین حفظ عقلانیت و پرهیز از شتابزدگی بی مورد، حق یکایک ما مالباختگان است. امید داریم که رسیدگی به پرونده به دقت و با سرعت انجام پذیرد. از نهادهای ذیربط (از جمله جهاد کشاورزی) نیز انتظار می رود با تأکید بر این مهم  که تلاش و مساعدتهایشان در جهت احقاق حقوق جمع کثیری از مالباختگان ارزیابی می شود، تصمیم گیری و اقدام عاجل نمایند. از مقامات قضایی مسئول پرونده نیز چنانکه انتظار می رود، خواهشمندیم انشاءالله آنچه مقتضای عدالت است و در توان دارند در جهت حل به نحو احسن و سریعتر پرونده به کار گیرند.  

                                                                                                      والعاقبة للمتقین       

/ 2 نظر / 39 بازدید

این وعده های ممتد وبدون عمل ورسیدگی قضایی (که اطاله دادرسی نیز مزیدبرعلت خواهد شد)این موضوع را به ذهن متبادر میکند که فقط قصد مدیریت موضوع رادارند تا همه گیر نشده وجنجال در کشور درست نشود ولی رسیدگی وحل آن در مرحله بعدی قرار دارد. آنهم با این نحو اطلاع رسانی شریفی واطرافیانش ومقامات مسئول امیدی به آن نمی رود.

حسین

ازمسئولین بارها یاد کرده اید .این مسئولین اگر وجود خارجی دارند وپیگیر رفع مشکل هستند چرا حضوری ازایشان حس نمیشود(اعم ازاطلاع رسانی وغیره).اینکه خیال پردازی کنیم که کاردرحال انجام است ومسولین خیالی درحال پیگیری وشریفی درحال انجام امور یا ساده فرض کردن مالباختگان است یا منحرف کردن افکار مالباختگان با وعده های واهی.چطور شریفیدربازداشت است ولی پیگیر امور(این تناقضات غیرمنطقی بائاقعیت فاصله دارد).