لزوم نظارت نهادهای امنیتی و نظارتی بر فعالیت های اقتصادی

خبرگزاری مهر

بنا به گزارش خبرگزاری مهر: رئیس قوه قضاییه بر لزوم نظارت مضاعف دستگاههای نظارتی بر تمامی فعالیت های اقتصادی به منظور کاهش تخلفات و پیشگیری از بی اعتنایی برخی بنگاه های اقتصادی به قوانین و مقررات نظام بانکی و اقتصادی تاکید کرد و گفت: مردم از دستگاه قضایی توقع دارند قاطعانه به جرایم اقتصادی رسیدگی کند اما نباید منتظر ماند که تخلف و جرم در دستگاههای اجرایی یا بنگاه های اقتصادی رخ دهد و بعد سرریز آن به دستگاه قضایی وارد شود.

/ 3 نظر / 31 بازدید

به خدا اینا همش شعاره چرا این 6ماهه به وضعیت اختلاس دکتر شریفی رسیدگی نمیکنند

حسن

کسی نمی خواد خودش برای مردم توی زحمت بنداز ه فقط مسولها حرف قشنگ مزنن زندگی همه شده چه خبر.چه خبر زره زره داریم از ناراحتی خرد میشیم