مالباختگان شرکت ورمی کمپوست سایه گستران زندگی ایرانیان (امیر شریفی)

فایل ویدئویی برنامه جواب شبکه من و تو در مورد شرکت سایه گستران ایرانیان

ضمن عذرخواهی شدید از محضر مسئولین و دست اندرکاران دلسوز و پرتلاش رسانه ملی ! که علیرغم تماسها  و پی گیریهای متوالی جمع کثیری از مالباختگان و متضررین، حتماً بنا به دلایل موجه و مصلحت اندیشی های خاص خود، نسبت به حقوق حداقل ده هزار نفر سرمایه گذار و هشت هزار نفر شاغل مرتبط با شرکت سایه گستران زندگی ایرانیان به مدیریت کارآفرین نمونه جناب آقای دکتر شریفی، سکوت پیشه کرده و فعلاً چشم بر واقعیات پوشیده اند، ناگزیر گزارشی را که شبکه فرامرزی من و تو بنا به درخواست و پی گیری بینندگان خود ! در این مورد فراهم کرده را برای دوستان عزیز قرار می دهم. امیدواریم اکنون که نهادهای قانونی و دولتی نیز به صورت جسته و گریخته وارد ماجرا شده اند و دنبال پی گیری موضوع و سرنخهای مسأله هستند، انشاء الله قفل زبان رسانه ملی نیز شکسته شود و به معنای واقعی کلمه نقش خود را به عنوان زبان گویا و چشم بینای ملت ایفا کند.

فایل ویدئویی برنامه جواب شبکه من و تو در مورد شرکت سایه گستران ایرانیان

نویسنده : مال باخته : ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢ دی ،۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم