مالباختگان شرکت ورمی کمپوست سایه گستران زندگی ایرانیان (امیر شریفی)

فایل صوتی برنامه رادیویی جاده اصلی (تبلیغ شرکت سایه گستران)

فایل صوتی برنامه جاده اصلی که در آن به طرز اکمل به معرفی آقای (دکتر) امیر شریفی و تبلیغ فعالیتهای  شرکت سایه گستران ایرانیان پرداخته شده است:

تبلیغ شرکت سایه گستران زندگی ایرانیان در برنامه رادیویی جاده اصلی[128]

تبلیغ شرکت سایه گستران زندگی ایرانیان در برنامه رادیویی جاده اصلی [32]

نویسنده : مال باخته : ٤:٢٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱ دی ،۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم